piatok 15. februára 2008

Prečo sa Peter zarmútil, keď Ježiš skúša jeho lásku?

Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra: "Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo? (láskou Agape)" Odpovedal mu: "Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád (láskou Fileo)." Ježiš mu povedal: "Pas moje baránky."
Opýtal sa ho aj druhý raz: "Šimon, syn Jánov, miluješ ma? (láskou Agape)" On mu odpovedal: "Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád (láskou Fileo)." Ježiš mu povedal: "Pas moje ovce!"

Pýtal sa ho tretí raz: "Šimon, syn Jánov, máš ma rád? (láskou Fileo)" Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal. "Máš ma rád? (láskou Fileo)", a povedal mu: "Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád (láskou Fileo)." Ježiš mu povedal: "Pas moje ovce!"

(Ján 21, 15-17 )

Žiadne komentáre: