piatok 15. februára 2008

Čo je v hymne lásky?

"A čo by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anjelskými, a Agape by som nemal, bol by som iba cvendžiacim kovom a zvučiacim zvonom. A čo by som vedel aj prorokovať a poznal všetky tajomstvá a mal všetko možné poznanie, a čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal, a Agape by som nemal - nič nie som. A čo by som rozdal všetok svoj majetok, i telo si dal spáliť, a Agape by som nemal, nič mi to nepomôže.
Agape je trpezlivá, Agape je dobrotivá, nezávidí, Agape sa nevystatuje a nenadúva; nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle, neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou; všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádejá, všetko pretrpí.
Agape nikdy neprestane..."

(1Kor 13,1-8)

Žiadne komentáre: